خرید و دانلود(دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی)

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانیقابل مشاهده می باشد
دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی|41032859|yh|دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی

نام فایل : روش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 72

حجم : 3 مگابایت
پژوهش، اندیشیدن به روش علمی است.


واژه تحقیق از زبان عربی اقتباس شده است. معادل فارسی آن، پژوهش است.
در لغت به معنای درست كردن، رسیدن، بر رسیدن، پژوهش، رسیدگی، بررسی، مطالعه، حقیقت و واقعیت است.
تحقیق از نظر روش شناسی، عبارت است از: كاربرد روش های علمی در حل یك مسئله یا پاسخگویی به یك سؤال.
مستندسازی اثر در دست تدوین؛ مانند استناد دقیق و درست به آثار دیگران؛
رعایت مسائل اخلاقی و تضمین حقوق انسانی آزمودنی ها؛ مانند عدم مشارکت در پژوهش، داشتن اسم مستعار و انتظار پذیرش مسئولیت به وسیله پژوهشگر، عدم آسیب به پژوهش شوندگان (افراد مورد مطالعه)، فراهم کردن زمینه همكاری داوطلبانه، حفظ داده های محرمانه ، عدم اغفال دیگران.
یافتن موضوع پژوهش یكی از مهم ترین وظایف پژوهشگران به حساب می آید.
نکات مهم در انتخاب موضوع:
موضوع در ضمن پیوند علمی با پژوهش های پیشین، باید از تكرار آنچه دیگران انجام داده اند پرهیز كند.
موضوع باید مورد علاقه و توجه پژوهنده باشد و قلباً مایل باشد برای پرسش علمی پاسخی مناسب بیابد.
بر حوزه موضوعی انتخاب شده اشرافی نسبی داشته و مبانی امر برای وی روشن و آشنا باشد.
پژوهنده توانایی انجام این تحقیق را داشته باشد.
اولین آشنایی خواننده با تحقیق، از طریق عنوان صورت می گیرد. عنوان تحقیق بیانگر محتوا و هویت تحقیق است.


مثال:
بررسی تاثیر دوره آموزشی نقد کتاب بر آگاهی، نگرش و مهارت نقد کتاب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391


بیان مسئله مهم ترین و در عین حال سخت ترین وظیفه محقق درمراحل آغازین تحقیق است. آنچه در این قسمت آورده می شود، بستگی به ماهیت و گستردگی تحقیق دارد. برای سهولت در نگارش بیان مسئله بهتر است آن را به قسمت هایی مانند مقدمه و تعریف مساله (ضرورت اجرای پژوهش) تقسیم نماییم.
بیان مسئله با مقدمه ای آغاز می شود. مقدمه در واقع فتح بابی برای ورود به مسئله اصلی است و نوعی توجیه و استدلال در جهت پرداختن به مسئله مورد بررسی (به طور کلی) است.
نکته مهم این است که در مقدمه به دلایل و اهمیت مساله به طور کلی پرداخته می شود و پرداختن به موضوع به شکل خاص در تعریف مساله انجام می گیرد.
اهمیت مسئله مورد بررسی و دلایل پرداختن به آن از جمله مطالبی است كه در این بخش آورده می شود. بهتر است مسئله به صورت یك سؤال نوشته شود؛ زیرا باعث جلب توجه محقق به مجهول و تلاشی برای معلوم كردن آن می شود. مثلاً به جای نوشتن «بررسی دلایل کاهش مراجعه به کتابخانه های بیمارستان های آموزشی شهر تهران»، بهتر است این گونه نوشته شود «دلایل کاهش مراجعه به کتابخانه های بیمارستان های آموزشی شهر تهران کدامند ؟». در این تعریف برابری محتوایی با عنوان تحقیق و هدف تحقیق باید پیوسته مد نظر باشد.
پرسش های اساسی (سوالات تحقیق)
فرضیه (ها)
پرسش های اساسی و فرضیه ها
....