خرید و دانلود(دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در حسابداری)

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در حسابداریقابل مشاهده می باشد
دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در حسابداری|41032856|yh|دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در حسابداری

نام فایل : روش تحقیق در حسابداری

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 273

حجم : 3 مگابایت


*
*
روش تحقیق در حسابداری

*
اهداف درسی:
1- آشنایی با اصول و مفاهیم تئوری و عملی روش تحقیق
2- آشنایی با چگونگی بكارگیری تكنیك های روش تحقیق در حسابداری
*
محتوای آموزشی:
1- مطالب كلاسی
2- كتب
3- مقالات علمی
4- بازدید علمی از مراكز پژوهشی و كتابخانه
*
منابع و ماخذ اصلی درسی:
*
سایر منابع و ماخذ درسی:
*
رئوس مطالب اصلی و عمده:
1- مقدمه ای بر مفاهیم پایه و عملیاتی
2- انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق
3- تدوین فرضیه
4- روش های تحقیق
5- جامعه آماری، نمونه و نمونه گیری
6- روش های جمع آوری اطلاعات
7- تجزیه و تحلیل اطلاعات
8- نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها
9- روش تدوین و نگارش گزارش نهایی
*
....