خرید و دانلود(دانلود تحقیق در موردراهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونی)

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دانلود تحقیق در موردراهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونیقابل مشاهده می باشد
دانلود تحقیق در موردراهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونی|41032840|yh|دانلود تحقیق در موردراهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونی

نام فایل : راهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 75

حجم : 5 مگابایت


بنام خدا
راهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونی
اماكن
پرخطر


عوامل زنجیره ای موثر در مبارزه با یك عفونت
مخزن
منبع
راه
ورود
رفتار
پرخطر
مقاومت
میزبان
راه
انتقال
ایجاد سیستم سوروایلنس
ایجاد هماهنگی های بین بخشی
جلب حمایت مردم
مبانی اجرایی
انجام پژوهش های كاربردی
مخزن
مخزن
انسان
حیوان
مبتلا
ناقل
مبتلا
ناقل
....