خرید و دانلود(دانلود تحقیق در موردراه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دانلود تحقیق در موردراه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیقابل مشاهده می باشد
دانلود تحقیق در موردراه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی|41032837|yh|دانلود تحقیق در موردراه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی

نام فایل : راه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 48

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
راه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مفهوم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
Simplistic Definition
ERP - Enterprise Resource Planning
Detailed Definition
“a business strategy and set of industry-domain-specific applications that build customer and shareholder communities value network system by enabling and optimising enterprise and inter-enterprise collaborative operational and financial processes”(Source: Gartner’s Research Note SPA-12-0420)
مفهوم ERP به زبان ساده
ERP امكاناتی ( تسهیلاتی ) را فراهم می كند تا سیستمها و اطلاعات
در تمام سطوح سازمان بصورت یكپارچه تحت پوشش قرار گیرد.

ERP فعالیتهای اصلی سازمان را در راستای ارتقاء خدمات به مشتری و ایجاد ذهنیت (تصویر) برتر شركت پوشش می دهد.

ERP با استفاده از گزینه های برتركلیه اطلاعات ورودی سازمان را به صورت سیستماتیك و علمی ساماندهی و بهینه سازی می نماید.
مفهوم برنامه ریزی منابع دولت (GRP)
Simplistic Definition
GRP - Goverment Resource Planning
Detailed Definition
“a business strategy and set of Government-specific applications that build customer and shareholder communities value network system by enabling and optimising enterprise and inter-Government collaborative operational and financial processes”
GL
MRP
AP
Payroll
AR
MRP II
HRM
Distribution
Scheduling
Planning
ERP
....